Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

aangellka
8775 4b8f
Reposted frometernaljourney eternaljourney

December 12 2014

aangellka
7524 ee57
Reposted fromkarmacoma karmacoma
aangellka
8128 88f7
Reposted fromkarmacoma karmacoma
aangellka
Im więcej mamy grzechów tym spowiedź jest krótsza, bo jest tyle słów, które nie zechcą nigdy przejść przez usta nam.
Reposted frommaandarynka maandarynka
aangellka
8396 3bc3
Reposted frombaie0 baie0
0697 5e70
aangellka
9515 0662
Reposted fromkarmacoma karmacoma
aangellka

"Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka."

— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromcherrycoke69 cherrycoke69
aangellka
Kochasz, ale nie potrafisz okazać. Albo źle oboje interpretujemy słowa 'Kocham Cię'
— Kocham Cię :(
Reposted fromSuckMyDick SuckMyDick

October 26 2014

aangellka
7508 f8f3
Reposted fromchief chief
aangellka
Reposted frombotaka botaka
aangellka
8113 97e1
Reposted fromlittlestories littlestories
aangellka
8119 ec41
Reposted fromlittlestories littlestories
8389 b82d 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals

October 17 2014

aangellka
3587 c820
Reposted fromjesuisamelia jesuisamelia
aangellka
3630 f9d6
Reposted fromniespelnione niespelnione
aangellka
Jeśli chodzi o mnie, rok mógłby składać się tylko z maja i września. 
— tattwa
Reposted fromkyte kyte
aangellka
4115 e7c0
Reposted fromdangerous-true dangerous-true
aangellka
rozkaz być wolnym wiąże podwójnie
— Kim Stanley Robinson, 2312; spacer kwantowy
Reposted fromkyte kyte

October 08 2014

aangellka
I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości. 
— Hłasko
Reposted fromlambadada lambadada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl